Belli Group

Değerlerimiz

 • - İnsana saygı , yönetim ve üretim anlayışımızın temelidir.

 • - Vizyonumuzu ; değişime , gelişime ve dünyaya açık tutar, yenilikçi olmayı geleneğimiz olarak görür ve uygularız.

 • - Öğrenmeyi ve eğitimi yükselmenin anahtarı olarak görürüz.

 • - İyi bir dinleyici  katılımcı ve paylaşımcıyız.

 • - Çalışma düzenine uymayı , kendimize ve birbirimize saygının gereği olarak görürüz.

 • - İş yaşamında , iş ahlakı ilkelerine uyarız.

 • - Kuruluşumuzu ve kendimizi etkileyen her konuda bilgi edinmeyi ve fikirlerimizi söyleme hakkımızı , kendimize olan saygının gereği olarak görürüz.

 • - Kişisel becerilerimizi sonuna kadar geliştirmek görevimizdir.

 • - Sosyal çevreyle toplum bilincine sahip olarak çalışırız.

 • - Çevrenin korunması bilincine sahip olarak çalışırız.

 • - Kuruluşumuzun hedefleri ve amaçları doğrultusunda çalışmayı temel sorumluluk olarak biliriz.